Schoolplan/zorgplan


In het schoolplan staat beschreven hoe het onderwijs vorm krijgt en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. Dit plan ligt ter inzage op school. Het is vastgesteld voor de periode 2011-2015. Achterin het plan staat de planning van vernieuwingen voor die periode.

In het zorgplan staat beschreven hoe de leerlingenzorg vorm krijgt. Dit plan is op te vragen bij de coördinator leerlingenzorg.