Visie op hoogbegaafdheid


Een hoogbegaafde leerling is een meer dan gemiddeld begaafde leerling. De school biedt de (hoog)begaafde leerlingen een op hun onderwijsbehoefte aangepast onderwijsaanbod.
Het doel is deze leerlingen te coachen op het leren leren, waarbij zaken als plannen, organiseren en uitvoeren aan de orde komen.