Opleidingsschool

De Wegwijzer als opleidingsschool
Op De Wegwijzer willen wij studenten de ruimte geven om het vak van leerkracht of onderwijsassistent te leren. We zijn opleidingsschool van de Christelijke Hogeschool Ede.
Studenten, leerkrachten en de schoolleiding werken samen in een PLG, professionele leergemeenschap. Een professionele leergemeenschap is een vorm van continue samenwerking waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat, om door professionele communicatie het lesgeven en leren op een hoger niveau te tillen. 
Ook begeleiden wij jaarlijks diverse MBO stagiaires. De ico-er (Mathilde Grevengoed) stuurt de begeleiding van alle studenten en stagiaires. 
Vierdejaars pabo-studenten sluiten hun opleiding af als LIO (leraar in opleiding). Zij werken (meer) zelfstandig in een groep. De groepsleerkracht functioneert altijd als mentor voor de student en blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk voor de groep.