Organisatie

Het onderwijs is in jaargroepen georganiseerd. De groepen 1 t/m 3 vallen onder de verantwoordelijkheid van intern begeleider 1, daarnaast vallen de groepen 4 t/m 8 onder de verantwoordelijkheid van intern begeleider 2. De directeur vormt met beide intern begeleiders het managementteam van de school en is tevens eindverantwoordelijk.

De verdeling van leraren over de groepen vindt plaats op basis van deskundigheid en ambitie. De overige taken worden evenwichtig toegedeeld op basis van de betrekkingsomvang, de deskundigheid en vaardigheid en de voorkeur van de leraar.

De leerlingen zijn ingedeeld in jaargroepen op basis van leeftijd en ontwikkeling. Binnen de jaargroep wordt afgestemd op de leerbehoefte van de leerling. Om dat te realiseren worden werkvormen gehanteerd als niveau- en duolezen, zelfstandig werken, coöperatief leren en ICT-ondersteunend onderwijs. Kinderen met een 2e leerweg ontwikkelen zich in de groep met een op maat toegesneden onderwijsprogramma.

Hoewel de basisschool een platte organisatie is, neemt het aantal functies toe. Hieronder ziet u een overzicht van het huidige organisatiemodel.