ICT

Het computeronderwijs is op onze school volop in ontwikkeling. Het streven is dat de computer volledig wordt geïntegreerd binnen ons onderwijs. In de groepen 1 t/m 8 werken we op digiborden en vanaf groep 5 werken de kinderen op een Chromebook of tablet. Zij verwerken en oefenen de stof van rekenen, spelling en taal hierop. Maar oefenen ook bijvoorbeeld hun topografie of maken werkstukken. De leerlingen van de lagere groepen maken gebruik van chromebooks als applicatie van de kennisvakken.

Er is een doorgaande lijn in het ICT-onderwijs waarin de ICT-vaardigheden vanaf groep 1 t/m 8 steeds verder worden uitgebreid. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het werken met Word, Powerpoint, Excel en de beginselen van het programmeren m.b.v. Logo, Scratch, HTML en Javascript.

Om goed te leren omgaan met social-media wordt er in alle groepen lessen mediawijsheid gegeven.