Schoolbegeleidingsdienst

Wanneer er zich bij een leerling een groot en/of hardnekkig leer- en/of gedragsprobleem voordoet, kan er van alles aan de hand zijn. De school kan in een dergelijk situatie, in nauw overleg met de ouders, besluiten een onderzoek te laten doen door een deskundige van buiten de school.

Meestal is dit een medewerker van de regionale schoolbegeleidingsdienst. De schoolbegeleidingsdienst is in te huren door scholen en helpt bij het oplossen van onderwijsproblemen. Dit bij voorkeur eerst in de groepssituatie. Voor het laten uitvoeren van een onderzoek van de schoolbegeleidingsdienst is de schriftelijke toestemming nodig van de ouders van het kind. Het budget van de school hiervoor is beperkt. Daarnaast is het voor de ouders altijd mogelijk op eigen kosten hun kind te laten testen door een deskundige.