Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we om een bijdrage van minimaal € 25,- per kind per jaar. U ontvangt hiervoor een automatisch-incassoformulier.

Hoewel van belang is dat een ieder hieraan meebetaalt, gaat het om een vrijwillige bijdrage.