Inspraak

Oudercommissie

De oudercommissie is een niet meer weg te denken groep ouders binnen de school. Zij organiseert, in samenwerking met de leerkrachten, gedurende het schooljaar verschillende activiteiten bijvoorbeeld: Sinterklaas, kerst- en paasfeest, zwemfestijn, dam- en schaaktoernooi en de sportdag.

Daarnaast stelt zij zich ten doel de relaties tussen ouders, de leerkrachten, leden van de medezeggenschapsraad en het bestuur te bevorderen. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee bij de beleidsontwikkeling van de school op alle terreinen en wil openheid en onderling overleg in de school bevorderen. De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding en heeft, op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs, advies- en instemmingsrecht. Het schoolbestuur kan zodoende alleen beleid vaststellen en uitvoeren mét advies en/of instemming van de MR.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voert overleg over zaken die betrekking hebben op de drie scholen van de vereniging gezamenlijk.

Instemming

Voor de school worden er gedurende het schooljaar regelmatig foto's en filmpjes van de kinderen gemaakt. Deze foto's en filmbeelden worden onder andere gebruikt als illustratie voor de website van de school en ons informatieblad de Nieuwswijzer. Wij gaan er van uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Indien u wel bezwaar hiertegen heeft, dan kunt u dit schriftelijk bij de directeur kenbaar maken. Wij zullen er vervolgens zorg voor dragen dat uw kind niet op publicaties verschijnt.