Informatieverstrekking

Schoolkalender

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk gezin een kalender. Op deze kalender staan de activiteiten, vrije dagen etc. genoteerd. Gegevens die u in de loop van het schooljaar nog van ons ontvangt, kunt u er zelf bijschrijven.
Op de website vindt u een digitale versie van de Schoolkalender.

Nieuws

Om de week op donderdag komt er via de website een "Nieuwswijzer" beschikbaar. Dit medium is bedoeld als een intermediair tussen iedereen die betrokken is bij "De Wegwijzer", zoals ouders, leerlingen, personeel, bestuur, oudercommissie en medezeggenschapsraad. Wie kopij wil inleveren, kan dat vóór maandag 13.15 uur deponeren in de brievenbus bij de entreebalie of mailen naar: .

Informatieavonden

Enkele malen per jaar organiseren wij informatieavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders. De ouders worden door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een informatieavond op de derde maandag van het schooljaar. De leerkrachten informeren de ouders dan drie kwartier per groep over datgene wat zich in de loop van het schooljaar gaat afspelen in de groep van het kind.

Vastgestelde tijden zijn:

groep 1, 1/2, 2 en 7 19.00 - 19.45 uur
groep 3 en 4 19.45 - 20.30 uur
groep 5, 5/6 en 6 20.30 - 21.15 uur

 

De informatieavond van groep 8 is twee weken later. Daarnaast organiseert de school jaarlijks voor alle ouders een thema-avond.

Rapportencontact

De kleuters krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis en de kinderen van groep 3 t/m 8 drie maal. Via de rapporten worden ouders uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken. Indien een kind langer dan vier maanden op school zit, krijgt het een rapport. De kinderen die na de voorjaarsvakantie op school komen, krijgen in het nieuwe schooljaar hun eerste rapport.

Praatmiddag

Naast het rapportencontact bestaat per schooljaar een aantal keren de mogelijkheid op maandagmiddag een gesprek te hebben met de leerkracht van uw kind. In de Nieuwswijzer ontvangt u daarvoor een uitnodiging. Wilt u tussentijds de groepsleerkracht spreken, dan kunt u een afspraak maken.

Huisbezoek

De leerkrachten van groep 2 t/m 8 komen incidenteel en/of op verzoek op huisbezoek. De leerkracht van groep 1 komt één maal per schooljaar.