Contacten

Op "De Wegwijzer" wordt een goed contact tussen school en thuis heel belangrijk gevonden. Wij informeren de ouders over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van het kind.

Wij stellen het op prijs als ouders de school van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind. Gelet op het feit dat ouders én leraren het onderwijsbelang van het kind delen, is er sprake van partnerschap.