Registratie

Er wordt op school een leerlingregistratie bijgehouden. Wanneer een leerling langer dan drie opeenvolgende dagen zonder verlof afwezig is, krijgt de leerplichtambtenaar hiervan bericht. Dit lijkt puur controlerend, maar hangt nauw samen met de zorg voor het welzijn van de leerling. Het kan bijvoorbeeld van grote waarde zijn bij vermissing.

Van ouders wordt daarom verlangd dat ze:

  1. hun kind laten inschrijven op een school of onderwijsinstelling;
  2. er op toezien dat hun kind geen les verzuimt;
  3. ziekte van hun kind snel en zorgvuldig doorgeven aan school;
  4. toestemming hebben van de schooldirecteur bij andere redenen van afwezigheid.