Hoofdluisprotocol

Hoofdluis (protocol)
Versie: oktober 2017
 
Inleiding
Het voorkomen en bestrijden van hoofdluis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Een deel van de uitvoering ligt bij de "luizenouders", de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij elke ouder.
 
Taken ouders
Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat hun kind zonder hoofdluis naar school komt.
De taken van de ouders zijn:
- eigen kinderen maandelijks zorgvuldig controleren met de netenkam
- direct behandelen bij luis
- doorgeven aan school dat hun kind(eren) luis heeft/hebben.
 
Taken school
Het is de verantwoordelijkheid van de school om preventieve maatregelen te treffen. De school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school.
 
De taken van school zijn:
- sfeer creëren waarbij er geen verwijten zijn
- per klas 2 (of meer) ouders benoemen tot luizenpluizers
- de leerkracht, van de klas spreekt, na de vakantie met de luizenpluizers af welke dag ze in de eerste week, na elke vakantie, komen controleren en communiceert dit met de ouders van de groep
- ouders worden door de betreffende leerkracht geïnformeerd als er luizen worden gevonden (1e keer informeren en advies behandeling geven, 2e en volgende keren informeren bevindingen nacontrole en adviseren verdere behandeling)
- de hele klas wordt door de betreffende leerkracht geïnformeerd als er luizen worden gevonden
- ouders voorzien van alle benodigde informatie (GGD/RIVM)
- faciliteren luizenouders
- luizenouders in de gelegenheid stellen controles te doen, op een goed verlichte plek, en leerlingen goed voorbereiden
- luizenouders voorzien van alle benodigde middelen (handgel)
- lijsten aanleveren die gebruikt kunnen worden om af te strepen welke kinderen zijn gecontroleerd
- informeren luizenouders als luizen zijn gevonden - aanwijzen aanspreekpunt vanuit het team
Sfeer creëren waarbij geen sfeer van verwijten en taboe is
Vanzelfsprekend wordt de privacy van alle ouders en kinderen goed bewaakt. Ook kinderen van oplettende, hygiënische ouders kunnen hoofdluis krijgen. Kinderen zijn nu eenmaal het meest bevattelijk voor hoofdluis. Luizen nestelen zich juist eerder in schoon haar.
 
Informeren luizenouders, teamleider, team en ouders als luizen worden gevonden
De luizenouders informeren de betreffende leerkracht wanneer bij een leerling luizen gevonden zijn. De betreffende leerkracht neemt contact op met de ouder van het kind en stuurt de ouders van de leerlingen van de groep een mail waarin staat dat in de klas van het kind luizen zijn geconstateerd. Deze mail bevat duidelijke voorlichting over luizenbestrijding en een verwijzing naar de website.
 
Ouders voorzien van alle benodigde informatie
De ouders krijgen van school de informatie die de GGD/RIVM steeds samenstelt op basis van de meest recente inzichten. Het makkelijkste is om deze informatie op te nemen op de website van de school, dan kan daarnaar worden verwezen.
 
Taken luizenouders
De luizenouders zijn uitvoerder van verschillende taken:
-vaste controle van alle kinderen in de eerste schoolweek na elke schoolvakantie (in samenspraak met de leerkracht afspreken welke dag)
- eventuele nacontrole in de week (weken) daarop volgend
- eventueel extra controle op indicatie als een kind hoofdluis heeft (in de desbetreffende klas en in de klas van broer/zus)
-De luizencontrole is voor de kinderen van de school en de medewerkers kunnen op verzoek ook gecontroleerd worden
 
Reguliere controle door de luizenouders
Controleert het haar op luis en neet met de hand, pluk voor pluk, op de volgende plaatsen:
 
- achter de oren
- de kruin
- de nek
- de pony
 

 
Privacy van ouders en kinderen
De luizenouders beloven zorgvuldig om te gaan met wat ze horen, zien en meemaken tijdens de luizencontroles en mogen ook niet aan derden vertellen bij wie hoofdluis is gevonden.
 
Situatie: luizenouder of leerkracht vindt dode/oude neten bij reeds behandelde kinderen
De leerkracht licht ouders in en vraagt hen hun kind extra te controleren, zo nodig te behandelen en in ieder geval de neten handmatig te verwijderen (tussen duim en wijsvinger. Eventueel eerst losweken met azijn).
 
Situatie: ouder meldt luis
Leerkracht geeft aan dat kind direct behandeld moet worden, maar wel naar school moet komen.
 
Situatie: langdurig luizenprobleem
Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor steeds weer besmetting kan plaatsvinden:
- ouders controleren hun kind niet of onvoldoende. Volgens de nieuwste adviezen is het belangrijkste een kind met hoofdluis gedurende 14 dagen dagelijks 2x te kammen. Dit vraagt veel inzet van de ouders. ALLEEN BEHANDELEN MET SHAMPOO IS NIET VOLDOENDE!
- niet alle ouders behandelen alle kinderen binnen het gezin
- vaak komt het doordat ouders niet weten hoe ze moeten controleren en dat ze neten en hoofdluis niet herkennen.
Hardnekkige gevallen of problemen met ouders kunnen worden doorgegeven aan de contactpersoon of IB van school. Nadat de IB de ouders heeft geïnformeerd kan de schoolarts of maatschappelijk werker, dia aan de school verbonden is, contact opnemen met de ouders. Het verdient de voorkeur dat ouders zelf contact opnemen met de schoolarts/maatschappelijk werker.